دانلود آهنگ جدید رسول نامداری عشق جدید

عشق جدید

متن آهنگ عشق جدید
عشق جدید چه حالیه یه حس خیلی خاصیه

عشق جدید چه حالیه یه حس خیلی خاصیه

کنارم چه عالیه وقتی نداره حاشیه

وقتی نداره حاشیه

خودش برام دنیاییه وقتی دلش دریاییه

دوستش دارم این کافیه  نمیگه چه بیکاریه

نمیگه چه بیکاریه

لب هاش سرخ اناریه مثل گلای قالیه

عشق پاک و زلالیه بهم میگه شمالیه بهم میگه شمالیه

عشق جدید چه حالیه یه حس خیلی خاصیه

عشق جدید چه حالیه یه حس خیلی خاصیه

کنارمه چه عالیه وقتی نداره حاشیه وقتی نداره حاشیه

**

واسش حتی یه ثانیه جدا از من ناراضی اینکه یار باحالیه واسم پایه هر کاریه

باهام پایه هرکاریه

فدائیان راس راسیه قلب و عشقش از اساسیه

چیزی که نیست جداییه دوست داشتنم خداییه دوست داشتنم خداییه

عشق جدید چه حالیه یه حس خیلی خاصیه

عشق جدید چه حالیه یه حس خیلی خاصیه

کنارمه چه عالیه وقتی نداره خاشیه وقتی نداره حاشیه

کنارمه چه عالیه وقتی نداره خاشیه وقتی نداره حاشیه

آخرین آثار رسول نامداری