دانلود آهنگ جدید رسول رضوی شهید
متن آهنگ شهید
گذاشت کنار تموم زندگیشو رفت به جنگ به عشق وطن رفیق شد با ضامن تفنگ

نخواست یبار نگاه بد بیوفته رو خواهرش میخواست بهشت تو این دنیا باشه زیر پای مادرش

شهید همیشه تا ابد مثل خلیج فارس پاینده ای شهید برای مادرت برای کشورت همیشه زنده ای

***

تو مهظر شکوه نماد غیرتی تو صاحب مقام با ارزش شهامتی

گذشتی از خودت برای کشورت تموم زندگیم فدای اشک های ناتموم مادرت

گذشتی از خودت برای کشورت تموم زندگیم فدای اشک های ناتموم مادرت

شهید همیشه تا ابد مثل خلیج فارس پاینده ای شهید برای مادرت برای کشورت همیشه زنده ای

آخرین آثار رسول رضوی