دانلود آهنگ جدید رسول صابری طاقت اینو داشتی

طاقت اینو داشتی

متن آهنگ طاقت اینو داشتی
خاطاتمونو چه زود عشق من فراموش کرده رفته

همیشه دله منه میگیره عذاب به دستش

ولی تو اینو بدون همیشه یه جاهایی شکست نیست

یه روزی میرسه که تو دلت بی صبر شه

تو طاقت اینو داشتی یه روزی منو فراموش کنی

بشکنی منو بریدوباهر  منو داغون کنی

ولی من تورو دوست داشتم به پای خودم میذارم

سادگی کردم و میسوزم به پای عشق پاک

یه روزی میرسه که تو دلت بی صبر شه

تو طاقت اینو داشتی یه روزی منو فراموش کنی

بشکنی منو بریدوباهر  منو داغون کنی

ولی من تورو دوست داشتم به پای خودم میذارم

سادگی کردم و میسوزم به پای عشق پاک

**

میگیره دلم برایت جای تو همیشه خالی است

هر روز از من یادی کن فقط همین کافی است

ولی میدونی بد کردی بهم ولی میدونی یادم نمیره تورو

یه روزی میرسه که تو دلت بی صبر شه

تو طاقت اینو داشتی یه روزی منو فراموش کنی

بشکنی منو بریدوباهر  منو داغون کنی

ولی من تورو دوست داشتم به پای خودم میذارم

سادگی کردم و میسوزم به پای عشق پاک

یه روزی میرسه که تو دلت بی صبر شه

تو طاقت اینو داشتی یه روزی منو فراموش کنی

بشکنی منو بریدوباهر  منو داغون کنی

ولی من تورو دوست داشتم به پای خودم میذارم

سادگی کردم و میسوزم به پای عشق پاک

آخرین آثار رسول صابری