دانلود آهنگ جدید رستاک باید رفت

باید رفت

متن آهنگ باید رفت
این کلید در برو هر چیم دلت میخواد ببر وقتی عشق میمیره بین دو نفر

باید رفت اما بی خبر

همه چی تموم تا اینجاشم زیادی آوردی دووم آرامشم مهمتره از آبروم

میگذرم اینبارم از آرزوم

فقط قول بده به این رابطه اصراری نداشته باشی

اگه منو دیدی باهام کاری نداشته باشی

فقط قول بده یادت نره که این جدا شدن خواست خودته

دلمو جا نذار کادوی تولدته

این خط این نشون میوفته هواش از سر هردومون

سر قولی که به خودت دادی بمون نسوزه دیگه دلت به حالمون

گریه قدغن دست به کارای بی فایده نزن این دفه نه تو مقصری نه من

همه چی روبراه میشه ظاهرا

فقط قول بده به این رابطه اصراری نداشته باشی

اگه منو دیدی باهام کاری نداشته باشی

فقط قول بده یادت نره که این جدا شدن خواست خودته

دلمو جا نذار کادوی تولدته

***

گریه قدغن دست به کارای بی فایده نزن این دفه نه تو مقصری نه من

همه چی روبراه میشه ظاهرا

فقط قول بده به این رابطه اصراری نداشته باشی

اگه منو دیدی باهام کاری نداشته باشی

فقط قول بده یادت نره که این جدا شدن خواست خودته

دلمو جا نذار کادوی تولدته

آخرین آثار رستاک