دانلود آهنگ جدید رایا حیدری گیسو
متن آهنگ گیسو
امشب تنها در دفتر قلبم
تصویرت را با گریه کشیدم
صد بار از دستانم قلم افتاد
وقتی به چشمان تو رسیدم
چشمان تو چون دریا بود
زیر خم ابروهایت

طرحی زدم از پروانه
در پیچ و خم موهایت
بند از گیسو وا کردی
دنیا را زیبا کردی
این حرف من تنها نیست
شهری را شیدا کردی

****

تا تو میخندی برایم مردن آسان میشود
مو پریشان می‌کنی شهری پریشان می‌شود
پر شده از خاطراتت برگه های دفترم
کاش میشد فکر چشمانت بیوفتد از سرم
رفتی و از بخت بد بر شیشه باران میزند

بی تو این دیوانه امشب به خیابان میزند
من نمیخواهم از این احساس زیبا بگذرم
هر چه تو دیوانه باشی از تو دیوانه ترم
بند از گیسو وا کردی
دنیا را زیبا کردی
این حرف من تنها نیست
شهری را شیدا کردی

آخرین آثار رایا حیدری