دانلود آهنگ جدید رایان پرته حواسم

پرته حواسم

متن آهنگ پرته حواسم
آخه تو فرقت چیه بگو ته حرفت چیه که دلتو نمیدی من همینم که دیدی
تو حسی رو که داشتی بیخیال نمیشدی کاشکی ما تو همین یه سالم با هم چه روزایی داشتیم
هی ناز میکنه واسم منه دیوونه اما همش پرته حواسم، انقدر خبه که باید
یکی یک دونه باشه اصلا اسطوره باشه من بیدار که میشم بهت فکر میکنم تا شب
خسته نمیشم هرچی توو فکر تو باشم منتظرت میمونم بگو حالا که چی
هی سر کوچه خیره به در شما آماده شی هی ناز میکنه واسم منه دیوونه اما
همش پرته حواسم، انقدر خبه که باید یکی یک دونه باشه اصلا اسطوره باشه

***

یکی یک دونه باشه اصلا اسطوره باشه من بیدار که میشم بهت فکر میکنم تا شب
خسته نمیشم هرچی توو فکر تو باشم منتظرت میمونم بگو حالا که چی
هی سر کوچه خیره به در شما آماده شی هی ناز میکنه واسم منه دیوونه اما
همش پرته حواسم، انقدر خبه که باید یکی یک دونه باشه اصلا اسطوره باشه

آخرین آثار رایان