دانلود آهنگ جدید ریکو باند دیوونه ی شهر

دیوونه ی شهر

متن آهنگ دیوونه ی شهر
همه میگن شدی دیوونه ی شهر
آره من دیوونشم بزار همه دنیا بدونن بدونن که با اون تا آخرشم
آره من عاشقشم بزار بهم بگن دیوونه آخه خودتو بزار جای من تو چیکار کردی با من
که تو رو اینجوری میخوام، آره تو دیگه شدی مال من با تو خوبه حال من تو شدی تموم دنیام
آخ چقدر دلبری دل منو خوب میبری کشتی منو با چشات نمیشه از سرم بپری
تو چقدر دلبری دل منو خوب میبری کشتی منو با چشات نمیشه از سرم بپری
دوستت دارم بگو دوستم داری جز دوست داشتنت ندارم هیچ کاری
چه بخوایی چه نخوایی وصل دلمی حس بینمون حتی عوض نمیشه یکمی
آخ چقدر دلبری دل منو خوب میبری کشتی منو با چشات نمیشه از سرم بپری
تو چقدر دلبری دل منو خوب میبری کشتی منو با چشات نمیشه از سرم بپری

***

دوستت دارم بگو دوستم داری جز دوست داشتنت ندارم هیچ کاری
چه بخوایی چه نخوایی وصل دلمی حس بینمون حتی عوض نمیشه یکمی
آخ چقدر دلبری دل منو خوب میبری کشتی منو با چشات نمیشه از سرم بپری
تو چقدر دلبری دل منو خوب میبری کشتی منو با چشات نمیشه از سرم بپری

آخرین آثار ریکو بند