دانلود آهنگ جدید رضا احمدی آرامش محض
متن آهنگ آرامش محض
دارم آروم میشم کم کم از اون روزی که تو هستی باید باور کنم حتما موندی با عهدی که هستی
صدات آرامش محض فدای خنده هات میشم همیشه عاشقت فرضه نگاه اون چشان میشم
برام سخت میشه یک لحظه ببینم روبه راه نیستی همیشه آخرین فرضه یه روز باشه که بام نیستی
میخوام باور کنم گاهی میشه عاشق شد و خندید میشه رفت تا ته راهی بدون لحظه ای تردید
همه راهی که ما رفتیم که حالا پیش هم باشیم باید باور کنیم دیگه همیشه مال هم باشیم
اون روزای دلتنگی کسی جز تو نبود یارم حالا توو این شب رنگی تویی دلدار و همراهم
قرار سخت میشه یک لحظه ببین روبهراله نیست همیشه آخرین فرضه یه روز باشه که بام نیستی
میخوام باور کنم گاهی میشه عاشق شد و خندید میشه رفت تا ته راهی بدون لحظه ای تردید

***

میخوام باور کنم گاهی میشه عاشق شد و خندید میشه رفت تا ته راهی بدون لحظه ای تردید
همه راهی که ما رفتیم که حالا پیش هم باشیم باید باور کنیم دیگه همیشه مال هم باشیم
اون روزای دلتنگی کسی جز تو نبود یارم حالا توو این شب رنگی تویی دلدار و همراهم
قرار سخت میشه یک لحظه ببین روبهراله نیست همیشه آخرین فرضه یه روز باشه که بام نیستی
میخوام باور کنم گاهی میشه عاشق شد و خندید میشه رفت تا ته راهی بدون لحظه ای تردید

آخرین آثار رضا احمدی