دانلود آهنگ جدید رضا آرشین ای جان

ای جان

متن آهنگ ای جان
تو جادو من کم رو اخر چه میشود کرد چه میشود کرد چه میشود کرد
اشفته گیسو با من عاشق بگو چه میشود کرد چه میشود کرد چه میشود کرد
با ان نگاه بی نظیر چه میتوان کرد

با این نگاه سر به زیر چه میتوان کرد
با این دل بهانه گیر چه میتوان کرد
ای جان ای جان

با ان نگاه بی نظیر چه میتوان کرد
با این نگاه سر به زیر چه میتوان کرد
با این دل بهانه گیر چه میتوان کرد

ای جان ای جان
این عشق عذاب است که حال ما خراب است
که این قصه مثه لیلی و مجنون چه ناب است


****

ای جان جان بی تو هر روز خزان
نظری کن به این حاااال پریشااااان
با ان نگاه بی نظیر چه میتوان کرد

با این نگاه سر به زیر چه میتوان کرد
با این دل بهانه گیر چه میتوان کرد
ای جان ای جان

آخرین آثار رضا آرشین