دانلود آهنگ جدید رضا عظیما زیبای سنگدل

زیبای سنگدل

متن آهنگ زیبای سنگدل
سرده اونکه فکر میکردم هم درده بارون تو ببار محاله برگرده
بد کرد اون که عشقو واسم عادت کرد زد پر از دلم خودشو راحت کرد
کجا برم عطر تو توو هواش نباشه کجا برم اسم تو اونورا نباشه
یه نیم نگاه بنداز به من زیبای سنگدل چی میشه گوشه دل تو مال ما شه
اینجا بدون تو هواش خفه است جهنمه دارم تظاهر میکنم خوبم جلو همه
حال دلم بده تو به دادم برس الان تو کجایی به این آدم برس
کجا برم عطر تو توو هواش نباشه کجا برم اسم تو اونورا نباشه
یه نیم نگاه بنداز به من زیبای سنگدل چی میشه گوشه دل تو مال ما شه

***

کجا برم عطر تو توو هواش نباشه کجا برم اسم تو اونورا نباشه
یه نیم نگاه بنداز به من زیبای سنگدل چی میشه گوشه دل تو مال ما شه
اینجا بدون تو هواش خفه است جهنمه دارم تظاهر میکنم خوبم جلو همه
حال دلم بده تو به دادم برس الان تو کجایی به این آدم برس
کجا برم عطر تو توو هواش نباشه کجا برم اسم تو اونورا نباشه
یه نیم نگاه بنداز به من زیبای سنگدل چی میشه گوشه دل تو مال ما شه

آخرین آثار رضا عظیما