دانلود آهنگ جدید رضا بهرام ایران ایران سرم روی تن من نباشه

ایران ایران سرم روی تن من نباشه

متن آهنگ ایران ایران سرم روی تن من نباشه
غم و غصه توی قلبم لونه کرده ای خدا دلم پره درده
پره درده پره درده …

*****

ایران ایران ایران ایران سرم روی تن من نباشه

گر که ویرانه بشه هموطن من

ایران ایران ایران ایران سرم روی تن من نباشه

گر که ویرانه بشه هموطن من

آخرین آثار رضا بهرام