دانلود آهنگ جدید رضا بیاض خودت بیا
متن آهنگ خودت بیا
نمیتونم بدونه تو دلم خوش نیست
تو احساس منو زیر پاهات کشتى مثل کشتى شدم پهلو گرفته بى تو به خشکى
مثل ساحل بودى و موج ها منو سمتت کشید
هرچى نزدیک شدم چشمات منو هیچوقت ندید

من مغرور و ببین باتو به تنهایى رسید
خودت بیا خاطرهات نمیخورن به درد من بدون تو چیکار کنم لاقل بم زنگى بزن
بیا تو این دیوونرو با خودت هرجایى ببر بى معرفت لاقل حرفی بزن

****

انگار همین دیروزا بود عطر تو پیچید تو هوا
یاد چشات کردم و باز چقد دلم تنگ شد برات
ببین دلم لنگ یه خندست بیا نکن هى دیگه دست دست

من یه طرف تو یه طرف بى انگیزه بى هدف بعد تو ،تو دلم نرفت هیچکى
همش یاد تو میوفتم هرشب با اینکه پیش من دیگه نیستى،نیستى
خودت بیا خاطرهات نمیخورن به درد من بدون تو چیکار کنم لاقل بم زنگى بزن
بیا تو این دیوونرو با خودت هرجایى ببر بى معرفت
لاقل بهم حرفی بزن

آخرین آثار رضا بیاض