دانلود آهنگ جدید رضا بهشتی بی اعصاب مریض

بی اعصاب مریض

متن آهنگ بی اعصاب مریض
تنهایی داغونم کرد به دادم برس زندگیم بدون تو وحشت و استرس
زخمی که زدی به قلبم نفسهامو بند آورد هیچکی مثل من خنجرو از پشت نخورد

یه دیوونه ساختی از من یه بی اعصابِ مریض بسمه بیشتر از این نمک روی زخمهام نریز
هرچی قرص کوفتیه تست میکنم آروم شم به هزار و یک راه خواستم ازت دست بکشم

***

فکرت مثل خوره با ی دنیا دلهوره قلبم رو میخوره آشفته حالمو شکنجه میشمو من دلم ازت پره
انگار در و دیوار دورم میچرخنو آوار میشن سرم شبیه سایه ها گاهی میای میری هر لحظه بدترم

یه دیوونه ساختی از من یه بی اعصابِ مریض بسمه بیشتر از این نمک روی زخمهام نریز

هرچی قرص کوفتیه تست میکنم آروم شم به هزار و یک راه خواستم ازت دست بکشم

یه دیوونه ساختی از من یه بی اعصابِ مریض بسمه بیشتر از این نمک روی زخمهام نریز
هرچی قرص کوفتیه تست میکنم آروم شم به هزار و یک راه خواستم ازت دست بکشم

آخرین آثار رضا بهشتی