دانلود آهنگ جدید رضا بهشتی ملاک خوشگلی

ملاک خوشگلی

متن آهنگ ملاک خوشگلی
ملاک خوشگلی رو ریختی بهم عزیزم مگه میشه ندیدت حتی قد یریزم

انقد خوب نباش خب میره بالا توقع توو تاریکی چشات خودمو میکنم گم

بذار همه بدونن اینو که من دیوونم یه تو دلی دارم که اومده شده جونم

بذار همه بدونن تو فکرتن همیشه

بی من نباش یه لحظه بی من باشی که چی شه

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا و با هر کی میرم جایی اگه نباشی سراغتو میگیرم

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا و با هر کی میرم جایی اگه نباشی سراغتو میگیرم

به غیر تو به هر کی آلرژی دارم آره قفل زدن توو چشات بلا سرم میاره

دیدم که هر جا میری دوروبرت میشنن تگ کن منو رو قلبت منو بذار همه ببینن

بذار همه بدونن اینو که من دیوونم یه تو دلی دارم که اومده شده جونم

بذار همه بدونن توو فکرتم همیشه بی من نباش یه لحظه بی من باشی که چی شه

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا و با هر کی میرم جایی اگه نباشی سراغتو میگیرم

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا و با هر کی میرم جایی اگه نباشی سراغتو میگیرم

***

بذار همه بدونن اینو که من دیوونم یه تو دلی دارم که اومده شده جونم

بذار همه بدونن توو فکرتم همیشه بی من نباش یه لحظه بی من باشی که چی شه

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا و با هر کی میرم جایی اگه نباشی سراغتو میگیرم

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا و با هر کی میرم جایی اگه نباشی سراغتو میگیرم

آخرین آثار رضا بهشتی