دانلود آهنگ جدید رضا دالوند روزای تلخ

روزای تلخ

متن آهنگ روزای تلخ
رفتی و من تنها شدم میون کوله بار غم
شکسته شد دلم و اشک نشست رو گونه های من
خسته و آزرده شدم از این همه روزای تلخ

یه جسم بی روح که دیگه با یه مرده نداره فرق

من خودمو قول میزدم گفتم شاید دوستم داری
نمیخوای بی تفاوت پا رو قلبم بذاری

***

تا کی با خاطرات تو از زندگی وداع کنم
تا کی باید بشینم و عکس تو رو نگاه کنم
دلیل زنده بودنم زندگیمو ازم گرفت

ازم گذشت و بی هوا رفت و کنار اون نشست

من خودمو قول میزدم گفتم شاید دوستم داری
نمیخوای بی تفاوت پا رو قلبم بذاری

آخرین آثار رضا دالوند