دانلود آهنگ جدید رضا قاسمی ای یار

ای یار

متن آهنگ ای یار
ای یار من در غم تو سوختم ای یار کجایی
چشمم به رهت دوختم ای یار بیایی عشقت به دل داغ زده ای نور دل من
من خاک سر کوی توام در چه هوایی من خاک سر کوی توام در چه هوایی
ای یار گرفتار پریشان و خرابم لب تشنه ی مهر تو شدم غرق عذابم
ای یار پری رو برق نگهت کو افسوس دلم شد آن گیسو ای یار پیری رو برق نگهت کو افسوس دلم شد آن گیسو
امید دلی داره تو دارم که بیایی شاید که به چشم تر من جلوه نمایی
خاموشم در پی تو در دل این شهر هر دم غزل عشق بخوانم که کجایی
هر دم غزل عشق بخوانم که کجایی
ای یار گرفتار پریشان و خرابم لب تشنه ی مهر تو شدم غرق عذابم
ای یار پری رو برق نگهت کو افسوس دلم شد آن گیسو ای یار پیری رو برق نگهت کو افسوس دلم شد آن گیسو

***

امید دلی داره تو دارم که بیایی شاید که به چشم تر من جلوه نمایی
خاموشم در پی تو در دل این شهر هر دم غزل عشق بخوانم که کجایی
هر دم غزل عشق بخوانم که کجایی
ای یار گرفتار پریشان و خرابم لب تشنه ی مهر تو شدم غرق عذابم
ای یار پری رو برق نگهت کو افسوس دلم شد آن گیسو ای یار پیری رو برق نگهت کو افسوس دلم شد آن گیسو

آخرین آثار رضا قاسمی