دانلود آهنگ جدید رضا حسین نیا سون باهار آکشامی

سون باهار آکشامی

متن آهنگ سون باهار آکشامی
در یک شب زیبای پاییزی تورو دیدمو دل به تو دادم
زیباییت منو از خود بی خود کرد و نگاه هایت گرما به قلب من داد
من کسی هستم که به تو دل داده ام

و تو کسی هستی که قلب منو ربودی
در این حسو حال بودم که ندایی از درونم بهم گفت که چه پاییز قشنگیست
کسی که اون شبو قشنگ کرد تو بودی
لمسم کن و مرا به آغوش بگیر

کنارمی در آغوشمی چه زیباست دوست داشتن تو
آن شب دست به دست هم دادیم با هم صحبت کردیم و خندیدیم و شعر ها سرودیم
زیباییت منو از خود بی خود کرد و نگاه هایت گرما به قلب من داد

****

من کسی هستم که به تو دل داده ام
و تو کسی هستی که قلب منو ربودی
چقدر قشنگه بودن با تو بیا و از کنارم دور نشو

کسی که اون شبو قشنگ کرد تو بودی
لمسم کن و مرا به آغوش بگیر
کنارمی در آغوشمی چه زیباست دوست داشتن تو

آخرین آثار رضا حسین نیا