دانلود آهنگ جدید رضا خوشرودی بی قرارم

بی قرارم

متن آهنگ بی قرارم
تنهاترین در عالمم ویرانه ام من در حسرت آن خنده ی جانانه ام من
جانا بیا از هجر تو نای ندارم دیووانه ام دیووانه دیووانه ام من
بی جانم بی تو امشب میسوزم در غم و تب دلتنگ بوی یارم بی قرارم من
رفته او از بر من برده هوش از سر من بی تو نامی ندارم بی تبارم من
یارم مرا گم کن تو در یارم تنها بماند یار در کارم
من فارغم از هر چه غیر از او از هرچه غیر از یار بیزارم
بی جانم بی تو امشب میسوزم در غم و تب دلتنگ بوی یارم بی قرارم من
رفته او از بر من برده هوش از سر من بی تو نامی ندارم بی تبارم من

***

رفته او از بر من برده هوش از سر من بی تو نامی ندارم بی تبارم من
یارم مرا گم کن تو در یارم تنها بماند یار در کارم
من فارغم از هر چه غیر از او از هرچه غیر از یار بیزارم
بی جانم بی تو امشب میسوزم در غم و تب دلتنگ بوی یارم بی قرارم من
رفته او از بر من برده هوش از سر من بی تو نامی ندارم بی تبارم من

آخرین آثار رضا خوشرودی