دانلود آهنگ جدید رضا مهران فقط تو بمان

فقط تو بمان

متن آهنگ فقط تو بمان
من به این معتادم که تو را اشک کنم گریه کنم

ناز کنی خنده کنم باز کنم موی تو را تنهایی من مریضم به تو و عطر تو رنگ تو

حالت چشمان تو بوسه تب دار تو آنچه شود رسوایی

بمان فقط تو بمان برای من تو بخوان کنار من تو بمان به شب به اشک قسم

من عاشقت شدم کنار من تو بمان بمان فقط تو بمان برای من تو بخوان

کنار من تو بمان به شب به اشک قسم من عاشقت شدم کنار من تو بمان

بیا و بدرقه کن بگیر دست مرا بگیرو بدرقه کن به دست قلب مرا

به عاشقانه ی ما به هرچه بودو نبود قسم به چرخ کبود بمان فقط تو بمان

بمان فقط تو بمان برای من تو بخوان کنار من تو بمان به شب به اشک قسم

من عاشقت شدم کنار من تو بمان بمان فقط تو بمان برای من تو بخوان

کنار من تو بمان به شب به اشک قسم من عاشقت شدم کنار من تو بمان

***

کنار من تو بمان به شب به اشک قسم من عاشقت شدم کنار من تو بمان

بیا و بدرقه کن بگیر دست مرا بگیرو بدرقه کن به دست قلب مرا

به عاشقانه ی ما به هرچه بودو نبود قسم به چرخ کبود بمان فقط تو بمان

بمان فقط تو بمان برای من تو بخوان کنار من تو بمان به شب به اشک قسم

من عاشقت شدم کنار من تو بمان بمان فقط تو بمان برای من تو بخوان

کنار من تو بمان به شب به اشک قسم من عاشقت شدم کنار من تو بمان

آخرین آثار رضا مهران