دانلود آهنگ جدید رضا محمدی جان جانانم

جان جانانم

متن آهنگ جان جانانم
ای ببرم نشستی تو شدی جان من
عشق منو جان من عهد و پیمان من آخ دل زبر ندارم
من بی تو بی قرارم طاقت غم ندارم ندارم ندارم
جان جانم عاشق و حیرانم بی تو نمیمانم
بردی دلم رو دل به تو دادم از ته دل شادم نباشی بر بادم بردی دلم رو
شیرین زبانیات بر بار نگاهم قلب منی و جان من وصل به جانم
هوایی شده این دل با ناز نگاهم در حاشیه نامم به چشمان سیاهم
جان جانم عاشق و حیرانم بی تو نمیمانم
بردی دلم رو دل به تو دادم از ته دل شادم نباشی بر بادم بردی دلم رو
جان جانم عاشق و حیرانم بی تو نمیمانم
بردی دلم رو دل به تو دادم از ته دل شادم نباشی بر بادم بردی دلم رو

***

هوایی شده این دل با ناز نگاهم در حاشیه نامم به چشمان سیاهم
جان جانم عاشق و حیرانم بی تو نمیمانم
بردی دلم رو دل به تو دادم از ته دل شادم نباشی بر بادم بردی دلم رو
جان جانم عاشق و حیرانم بی تو نمیمانم
بردی دلم رو دل به تو دادم از ته دل شادم نباشی بر بادم بردی دلم رو

آخرین آثار رضا محمدی