دانلود آهنگ جدید رضا اورنگ احساس

احساس

متن آهنگ احساس
تموم احساس دلم برای تو بوده و هست
کلید قفل این قفس توو دست تو بوده و هست

وقتی صدای پای تو به کوچه ها سر میزنه میگم که اومد از سفر دل داره پرپر میزنه
نیستی ولی کنارمی این عاشقی غرورمه عشقت نباشه توو دلم این لحظه ی غروبمه
رها نکن قلبیو که توو قلب تو جا مونده یه عمر عاشق تو بوده یه عمر تنها مونده
تموم احساس دلم برای تو بوده و هست کلید قفل این قفس تو دست تو بوده و هست

**

وقتی صدای پای تو به کوچه ها سر میزنه میگم که اومد از سفر دل داره پرپر میزنه
وقتی صدای پای تو به کوچه ها سر میزنه میگم که اومد از سفر دل داره پرپر میزنه

نیستی ولی کنارمی این عاشقی غرورمه عشقت نباشه توو دلم این لحظه ی غروبمه
رها نکن قلبیو که توو قلب تو جا مونده یه عمر عاشق تو بوده یه عمر تنها مونده
تموم احساس دلم برای تو بوده و هست کلید قفل این قفس تو دست تو بوده و هست
وقتی صدای پای تو به کوچه ها سر میزنه میگم که اومد از سفر دل داره پرپر میزنه

آخرین آثار رضا اورنگ