دانلود آهنگ جدید رضا رادان بهش بگید

بهش بگید

متن آهنگ بهش بگید
بذار بره هر چی میخواد بگه انقد بگه تا خسته بشه و بره
ما دیگه سنخیت نداریم نمک رو زخم من نپاشین
اون که رفته باید بره چون اون خودش مقصره
برید بهش بگید چیشد رفتشو عوض شدش
ما که خوب بودیم با هم یهویی برعکس شدش آخ که خوردم از خودی کاش تو هیچ موقع نبودی
کاش نمیکردن حسودی، آخ که خوردم از خودی کاش تو هیچ موقع نبودی کاش نمیکردن حسودی
دیگه به کسی اعتماد ندارم هر کی میاد سمتم به فکر فرارم
کاش روز اول نمیدیدمت که اینجوری داستان شی تو برا من
برید بهش بگید چیشد رفتشو عوض شدش
ما که خوب بودیم با هم یهویی برعکس شدش آخ که خوردم از خودی کاش تو هیچ موقع نبودی
کاش نمیکردن حسودی، آخ که خوردم از خودی کاش تو هیچ موقع نبودی کاش نمیکردن حسودی

***

دیگه به کسی اعتماد ندارم هر کی میاد سمتم به فکر فرارم
کاش روز اول نمیدیدمت که اینجوری داستان شی تو برا من
برید بهش بگید چیشد رفتشو عوض شدش
ما که خوب بودیم با هم یهویی برعکس شدش آخ که خوردم از خودی کاش تو هیچ موقع نبودی
کاش نمیکردن حسودی، آخ که خوردم از خودی کاش تو هیچ موقع نبودی کاش نمیکردن حسودی

آخرین آثار رضا رادان