دانلود آهنگ جديد رضا رادمان چه بخواهی چه نخواهی

چه بخواهی چه نخواهی

متن آهنگ چه بخواهی چه نخواهی
دل عاشق چه بخواهی چه نخواهی گیر است
باز در حسرت رویت دل من درگیر است
غرق دریای نگاه تو چه حالی دارم
من به غیر از تو دلم را به کسی نسپارم

دل عاشق چه بخواهی چه نخواهی گیر است
باز در حسرت رویت دل من درگیر است
غرق دریای نگاه تو چه حالی دارم
من به غیر از تو دلم را به کسی نسپارم

***

تو تمنای منو روح و روانی
تو میان همه آرامش جانی
با همه دنیا بد باش به غیر از من
من کجا از تو بگیرم یه نشانی

دل عاشق چه بخواهی چه نخواهی گیر است
باز در حسرت رویت دل من درگیر است
غرق دریای نگاه تو چه حالی دارم
من به غیر از تو دلم را به کسی نسپارم

آخرین آثار رضا رادمان