دانلود آهنگ جدید رضا رها بارون

بارون

متن آهنگ بارون
عین خیالت نیست بی تو پریشونم
انگار شمال اینجاست من اهل بارونم فکر و حواس من از آدما پرته من عاشقت هستم احساس تو شرطه
چشام نمیبینه هیچ کس رو میدونی گم میشه تو تقویم روزای بارونی احساسمو برگردون تو لحظه های من با تو فقط خوبه حال و هوای من
چشام نمیبینه هیچ کس رو میدونی گم میشه تو تقویم روزای بارونی احساسمو برگردون تو لحظه های من با تو فقط خوبه حال و هوای من
با حال و روز من این لحظه شم دیره بهتر نمیشم من اینطور که پیش میره
چشام نمیبینه هیچ کس رو میدونی گم میشه تو تقویم روزای بارونی احساسمو برگردون تو لحظه های من با تو فقط خوبه حال و هوای من
چشام نمیبینه هیچ کس رو میدونی گم میشه تو تقویم روزای بارونی احساسمو برگردون تو لحظه های من با تو فقط خوبه حال و هوای من

***

چشام نمیبینه هیچ کس رو میدونی گم میشه تو تقویم روزای بارونی احساسمو برگردون تو لحظه های من با تو فقط خوبه حال و هوای من
چشام نمیبینه هیچ کس رو میدونی گم میشه تو تقویم روزای بارونی احساسمو برگردون تو لحظه های من با تو فقط خوبه حال و هوای من
با حال و روز من این لحظه شم دیره بهتر نمیشم من اینطور که پیش میره
چشام نمیبینه هیچ کس رو میدونی گم میشه تو تقویم روزای بارونی احساسمو برگردون تو لحظه های من با تو فقط خوبه حال و هوای من
چشام نمیبینه هیچ کس رو میدونی گم میشه تو تقویم روزای بارونی احساسمو برگردون تو لحظه های من با تو فقط خوبه حال و هوای من

آخرین آثار رضا رها