دانلود آهنگ جدید رضا صادقی آخه تنهام

آخه تنهام

متن آهنگ آخه تنهام

نمی تونم نمی تونم خنده کنم
دلم رو از خوشی ها آکنده کنم


آخه تنهام آخه تنهام


یه آشنا، سنگ صبور یه کس می خوام
دیگه دارم خفه میشم نفس میخوام


آخه تنهام آخه تنهام


توی دل صحرا   توعمق دریا پی تو می گشتمو ندیدمت
تو خط کتابها توی تبو تابها پی تو می گشتمو ندیدمت


تا اینکه  دونستم دنبال تو باید با چشمهای دل میگشتم
راه تو خدا جون ساحل امید من دنبال یه ساحل میگشتم


آره دیگه دونستم که تو کس نیستی، نفس نیستی، هوس نیستی، همه جا هستی و اینجا نیستی


رمز امیدی صبح سپیدی عشق و نویدی خدا جون
زندونیه دردم فقط تویی تو کلید قفل این زندون

آخرین آثار رضا صادقی