دانلود آهنگ جدید رضا صادقی آسمون چه رنگه

آسمون چه رنگه

دانلود موزیک

متن آهنگ آسمون چه رنگه
آسمون چه رنگه
رنگ وارنگه
بل بگه جی بل بگه
مشکی قشنگه

بل بگه جی بل بگه
مشکی قشنگه

بل بگه جی بل بگه
مشکی قشنگه شوونه تار خدا
شی نریم سربه هوا
چی کنم تو محلمم
هم رفیق و هم کاکا

دو نفر سر به لبه
به لبه جی بلبه
رنگ مو بانه بل
با صدا همده لبهآسمون چه رنگه
رنگ وارنگه
بل بگه جی بل بگه
مشکی قشنگه

آسمون چه رنگه
رنگ وارنگه
بل بگه جی بل بگه
مشکی قشنگهوقتی یار ایفهمی
آسمان ایخندی
ای شبا و مهره
وقتی کار ایگردی

وقتی یار ایفهمی
آسمان ایخندی
ای شبا و مهره
وقتی کارایگردیسواری سوار سوار
بیو بزن دنبال یار
شاعری و شاجکی
مثل کوه بی قرارسواری سوار سوار
بیو بزن دنبال یار
شاعری و شاجکی
مثل کوه بی قرار
آسمون چه رنگه
رنگ وارنگه
بل بگه جی بل بگه
مشکی قشنگه

آسمون چه رنگه
رنگ وارنگه
بل بگه جی بل بگه
مشکی قشنگه

بل بگه جی بل بگه
مشکی قشنگه

آخرین آثار رضا صادقی