دانلود آهنگ جدید رضا صادقی تمنا

بخشش

متن آهنگ بخشش

نمیتونم ببخشمت دور شو برو نبینمت


تیکه ای بودی از دلم خشکیدی و بریدمتهزارو یک رنگی بدون،دروغ و نیرنگی بدون


واسه دل عاشق من بدنامی و ننگی بدونراهمو سد کردی عزیز،عشقمو رد کردی عزیز


خودت ندونستی چی کردی،با ما بد کردی عزیزیادت میاد گفتم بهت اگه نمیشی مرحمم


تورو خدا زخمم نشو که تیکه  پاره اس بدنم؟تو عین ناباوریهام تو هم شدی یه زخم نو


هیچ نمیخوام مثل توشم، از جلو چشام بروراهمو سد کردی عزیز،عشقمو رد کردی عزیز


خودت ندونستی چی کردی،با ما بد کردی عزیز


 

راهمو سد کردی عزیز...


آخرین آثار رضا صادقی