دانلود آهنگ جدید رضا صادقی بدون تو تنهام

بدون تو تنهام

متن آهنگ بدون تو تنهام
بدون تو تنهام
از عشق تو رسوام
از عشقت دل شادم
برد از چشمم خوابم
بردی از من جانم تو
از اولین دیدااااااار...
بر بادم کن آزادم
در راهت دلم دادم
یارم باشو با من باش
و با من کن ای آشنا یادم
دستم گیر از این زنجیر دنیایم رها سازم
یاری ده برای عشق از آهنگ تو بنوازم

آخرین آثار رضا صادقی