دانلود آهنگ جدید رضا صادقی چشم چشم دو ابرو

چشم چشم دو ابرو

متن آهنگ چشم چشم دو ابرو
چشم چشم دو ابرو دماغ و دهن یه گردو  *****  حالا بذار دو تا گوش ، موهاش نشه فراموش
چوب چوب یه گردن ، اینم یه گردی تن  *****  پا پا انگشت پا ، دست دست انگشت دست
چشم چشم دو ابرو، دو ابروی کمونی  *****  چشم چشم دو ابرو، دو چشم آسمونی
چشم چشم دو ابرو، چشمای خیس هر شب  *****  من تو یه فریاد ، اسم تو عمری بر لب
دست دست دو تا دست ، دو دست عاشقانه  *****  دو دست پاک و پر مهر ، دو حس صادقانه
پا پا دو تا پا ، دو پای سخت همراه  *****  همراهی قرص و محکم حتی تا خونه ما
قلب قلب دو تا قلب ، دو قلب قفل در هم  *****  دو قلب مست عاشق ، عشقی فرا از عالم
جسم جسم دو تا جسم ، دو جسم اما با یه روح  *****  یه روح آسمونی بلند چو قله کوه
عشق ، عشق چه زیباست , الهی جون بگیره  *****  هر کسی سد عشق شد دعا کنیم بمیره

آخرین آثار رضا صادقی