دانلود آهنگ جدید رضا صادقی دل من

دل من

متن آهنگ دل من
دل من یــه راه دور دل من . دل من سنگ صبور دل من

مثل اون گوشــه صحن آسمون . خالی از ابر غرور دل من

دل من یــه راه دور دل من . دل من سنگ صبور دل من

مثل اون گوشــه صحن آسمون . خالی از ابر غرور دل من

چــه صبور دل من …… راه دور دل من

گل من یکی یــه دونــه گل من . گل من از آسمون گل من

همــه عمرو وجودم مال اون . مثل مادر مــهربون گل من

گل من یکی یــه دونــه گل من . گل من از آسمون گل من

همــه عمرو وجودم مال اون . مثل مادر مــهربون گل من

چــه صبور گل من …… راه دور گل من

اگــه تنــهام . اگــه پیرم . اگــه عاشقی فقیرم

دلت دور . دور از من . تو بدون برات میمیرم

دل من ببین چــه خستم . چشامو از همــه بستم

عمری با تن پوش مشکی . سر راه تو نشستم

تو فقط باور عشقی . خط سبز سرنوشتی

رو کویر خشک قلبم . خط امید نوشتی

چــه صبور دل من …… راه دور دل من

چــه صبور گل من …… راه دور گل من

آخرین آثار رضا صادقی