دانلود آهنگ جدید رضا صادقی عشق رویا

عشق رویا

متن آهنگ عشق رویا
دیدمش از دور که می رفت
اشک سردی تو چشاش بود
اون نمی خواست بره اما…
زنجیره اجبار به اش بود
می شنیدم هق هقش رو
که می گفت تا فردا بدرود

لحظه های تلخ بود اما
دل من منتظرش بود
به سلامت ای همه کس
می دونم که بر می گردی
میدونم دلت همین جاست
از دلم سفر نکردی
خیلی زود رفت لب جاده

اما من اونو می دیدم
خداحافظ گفتنش رو
خیلی روشن می شنیدم
چند قدم مونده به بودن
ذره ای نزدیک تر از من
سره وعوه مون نشستن

تشنه ی به تو رسیدن
بغض سردم نعره می زد
خداحافظ عشق رویاا
می مونم تا بربگردی
روی نیمکت لب دریاا

آخرین آثار رضا صادقی