دانلود آهنگ جدید رضا صادقی گل شکسته ساقه

گل شکسته ساقه

متن آهنگ گل شکسته ساقه

ای گل شکسته ساقه گلی که تنها تو باغه
راز تنهایی خود گو نکنه آفتاب داغه؟نکنه می لرزی از درد یا می لرزی از سوز سرد؟
باغبونت کجا رفته چرا رفت و تو رو ول کرد؟

گل زیبا چرا خوابی یا که در حسرت آبی؟
مثل یک ماهی که مونده جدا از دریای آبیرنگت ای گل چرا زرده کی تورو اینجوری کرده؟
آفتاب رو هیچ نمی بینی ابر تیره شده پرده

دیگه حتی یه گل هم نیست دیگه یاس و سنبل هم نیست
دیگه آفتاب نمی تابه دیگه حتی بلبل هم نیستنکنه یه وقت بمیری روتو از ما برنگیری
دوست داری بری از اینجا اما نه تو خاک اسیریاما من میخوام نوازم دوست دارم باغ رو بسازم
سبزی رو برات بیارم اینجا رو از نو بسازمباد و همراه ابرها رودها و جویبارها
من فقط به خاطر تو زندگی میارم اینجا

آخرین آثار رضا صادقی