دانلود آهنگ جدید رضا صادقی خوب و بد

حق با تو بود

متن آهنگ حق با تو بود
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﻪ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺭﻭﺯﺍﺕ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻡ ﺷﻪ
ﺧﺰﻭﻧﻤﻮﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﺭﺳﯿﺪﻧﯽ ﺗﻮ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻭﻥ
ﺟﻮﻭﻧﯽ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ
ﮔﺬﺷﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺑﻬﻮﻧﻪ
ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ
ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩﻭ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩﻭ ﻧﺒﻮﺩ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺋﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻡ ﻋﯿﺐ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺋﻪ ﺭﻭﺯﺍﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﯾﻪ ﺭﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﻢ ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ ﭘﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺋﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻨﻪ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺋﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﮔﻠﻢ …
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺋﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻡ ﻋﯿﺐ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ

 

آخرین آثار رضا صادقی

ارسال دیدگاه
دیدگاه کاربران
 • Shonik
  19 - اکتبر - 2020

  متن آهنگ رو کاملا اشتباه نوشتین لطفا اصلاح کنید.

 • Zaraw
  27 - آوریل - 2021

  متن آهنگ افتضاحه

 • صداقت
  2 - ژانویه - 2022

  متن چرا ابنجوری نوشتی مو چیه مه خواهشا بلد نیستی الکی ننویس