دانلود آهنگ جدید رضا صادقی خلوت

خلوت

متن آهنگ خلوت
خلوت بی تو ، معنا نداره
اینجا بدونت نازنینم ، صفا نداره
صبور و پاکی ، قرمز قرمز
آبی دریا پیش تو جلا نداره

**

خلوت بی تو ، معنا نداره
اینجا بدونت نازنینم ، صفا نداره
صبور و پاکی ، قرمز قرمز
آبی دریا پیش تو جلا نداره
طلای ناب روزگار
تا تو میای میاد بهار
کویر سوخته‌ام بی تو عشق
ابری شورو تنم ببار
بی تو نوایی ندارم سوز صدایی ندارم
بیا تا تو لحظه بغض سر روی شونه‌ات بذارم
من که کسی رو ندارم
جز تو که یاورم باشه
تو این هیاهوی زمون
امید آخرم باشه
همه تنم شوق تو و
شور نگاهتوداره
نپرس چرا خیسه چشام
دست خودم نیست ، می‌باره
خلوت بی تو ، معنا نداره
اینجا بدونت نازنینم ، صفا نداره
صبور و پاکی ، قرمز قرمز
آبی دریا پیش تو جلا نداره
طلای ناب روزگار
تا تو میای میاد بهار
کویر سردم ، بی تو عشق
ابری شورو تنم ببار
بی تو نوایی ندارم
سوز صدایی ندارم
بیا تا تو لحظه بغض
سر روی شونه‌ات بذارم
بی تو نوایی ندارم
سوز صدایی ندارم
بیا تا تو لحظه بغض
سر روی شونه‌ات بذارم
بی تو نوایی ندارمسوز صدایی ندارم
بیا تا تو لحظه بغض سر روی شونه‌ات بذارم
بی تو نوایی ندارم
سوز صدایی ندارم
بیا تا تو لحظه بغض
سر روی شونه‌ات بذارم

آخرین آثار رضا صادقی