دانلود آهنگ جدید رضا صادقی کی مونده

کی مونده

دانلود موزیک

متن آهنگ کی مونده
خودم این ور دنیا دلم اونور دنیا
خودم این ور دنیا دلم اونور دنیا
تنم روی زمین و دلم رو بال ابرها
تنم روی زمین و دلم رو بال ابرها

**

خودم این ور دنیا دلم اونور دنیا
خودم این ور دنیا دلم اونور دنیا
تنم روی زمین و دلم رو بال ابرها
تنم روی زمین و دلم رو بال ابرها
خودم این ور دنیا دلم اونور دنیا
خودم این ور دنیا دلم اونور دنیا
تنم روی زمین و دلم رو بال ابرها
کی می دونه دلم سوخته تنم خاکستری شد
کی می دونه از اندوهش تنم باز بستری شد
کی می دونه دلم سوخته تنم خاکستری شد
کی می دونه از اندوهش تنم باز بستری شد
فقط اون صاحب دل
گرفت دستم تو ساحل
گرفت و گفت نخور غصه که این دنیا دو روزه
نذار تو شعله های غم دل نازت بسوزه
خودم این ور دنیا دلم اون ور دنیا
تنم روی زمین و دلم رو بال ابرها
کی می دونه دلم سوخته تنم خاکستری شد
کی می دونه از اندوهش تنم باز بستری شد
کی می مونه تا فردا
کی می دونه به جز ما
چه دردهایی کشیدم تو بهت کاش و اما
کی می مونه تا فردا
کی می مونه به جز ما
چه دردهایی کشیدم تو بهت کاش و اما
خودم این ور دنیا دلم اون ور دنیا
تنم روی زمین و دلم رو بال ابرها
الهی الهی
دل هیچ بنده و کس
نگیره ، نسوزه نباشه خار و بی کس
نمونن بندگانت تو کار زار دنیا
منور کن دلاشون
ببینن راه فردا
خودم اینور دنیا دلم اونور دنیا
تنم روی زمین و دلم رو بال ابرها

آخرین آثار رضا صادقی