دانلود آهنگ جدید رضا صادقی مادر

مادر

دانلود موزیک

متن آهنگ مادر
اونکه امید شب تار و سیاهه مادره
اونکه پاک و عاری از رنگ گناهه مادره
اونکه تنها توی خونه چشم به راهه مادره
اونکه مثل اشک چشم و قرص ماهه مادره
شب تا صبح بیداره تا راحت بخوابن بچه ها
موج عشق و مهر وعرفان تمام لحظه ها
شادی روحه تموم خنده هاش
اوج ایثاره تمام گریه هاش
من چی بگم از این طلا؟
اون یه نعمت خداست
اونکه نمیشه روش گذاشت هیچ قیمتی
بار الهی تو نگیر از هیچکی همچین نعمتی

آخرین آثار رضا صادقی