دانلود آهنگ جدید رضا صادقی پرچم مشکی

پرچم مشکی

متن آهنگ پرچم مشکی


به اسم عشق و عاشقی با قلبمون بازی می شه
هر کی به قانون خودش برای ما قاضی می شهاین روزا هر چی عاشقه رو زندگی می کشه خط
عشق و هوس یه معنیه توی کتابای غلطخلاصه دنیای شما برای من خیلی کمه
از اون دیار بی کسی ، رفتن من مسلّمهمی رم و هر جا که بشه پرچم مشکی می ذارم
هرکی می خواد بدش بیاد ،با هیچکی تعارف ندارمما که توقع نداریم زندگی زیبا بشه باز
یا کلاغای قارقاری بیان بشن ترانه سازما که توقع نداریم دنیا به کاممون بشه
لیلی قصه کشته ی عشق و مراممون بشهتو گیر و دار زندگی جوونی رو گم می کنیم
وقتی که عاجز می مونیم فقط تبسم می کنیمتو بچگی تقلب هم توقع زیادیه
حتی نمی شه شاکی شد که ما گناهمون چیه

آخرین آثار رضا صادقی