دانلود آهنگ جدید رضا صادقی سنگ صبور

سنگ صبور

متن آهنگ سنگ صبور
کدوم از ما میتونه که بخوابه
وقتی دلتنگیامون بی حسابه
هزار حرف نگفته رو لبامون
چشام پی بهانس که بباره
تمام حجت من واس بودن تو از نسل حقیقت یادگاری
بیا آرامش دل های خسته تا مرحمی به روی زخمام بزاری

نگاه پنجره به عمق دوره
تو نیستی عشق تو سنگ صبوره
شبستون خیال با شکوهت
از هرچی رنگ تیرگی به دوره
من حتی با خیالت گر میگیرم
میترسم دق کنم بی تو بمیرم
من هرشب با ستاره های عاشق
سراغی از حضور تو میگیرم

تمام حجت من واس بودن تو از نسل حقیقت یادگاری
بیا آرامش دل های خسته تا مرحمی به روی زخمام بزاری

کدوم از ما میتونه که بخوابه
وقتی دلتنگیامون بی حسابه
هزار حرف نگفته رو لبامون
چشام پی بهانس که بباره

بیا با برق شمشیری علی وار
بیا مولا که اینجا خیلی خستم
به امید لقای روح ماهت
هزار سال بگذره بازم نشستم

آخرین آثار رضا صادقی