دانلود آهنگ جدید رضا صادقی بی خداحافظ

شاید یه فرصت دیگه

متن آهنگ شاید یه فرصت دیگه
 

پیش خودم دل بستمو

بهش نگفتم حرفمو

حتی نگاه عاشقش

باز نشکست طلسممو

خواستم بگم هرچی که هست

مهر سکوتم نشکست

بغضی گلومو باز گرفت

من کم شدم اون ننشست

راستش زبونم بند اومد

بختک رو واژه سایه کرد

رفت و خلا منو گرفت

من موندم و سکوت درد

هرچی تو فکرم بود، نبود

خالی شدم از کلمه

خواستم که راحتم کنه

خسته شدم یه عالمه

شاید یه لحظه ای دیگه

فرصت عاشقی بشه

دوباره یک شانس دیگه

شانس شقایقی باشه

شاید یه جا یه فرصتی

لحظه مجالمون بده

گفتنی رو باید بگم

گریه اگه اموووون بده

پیش خودم دل بستمو

بهش نگفتم حرفمو

حتی نگاه عاشقش

باز نشکست طلسممو

خواستم بگم هرچی که هست

مهر سکوتم نشکست

بغضی گلومو باز گرفت

من کم شدم اون ننشست

هااااااااااااااا

هااااااااااااااا

آخرین آثار رضا صادقی