دانلود آهنگ جدید رضا صادقی سهراب

سهراب

متن آهنگ سهراب

گر گرفتم عاقبت از آتشت ای نازنین
تا به کی در حسرت دیدار تو شیرین ترین؟
تا به کی در حسرت دیدار تو مانم بگو؟
پس چرا حرفت نگویی ای عزیز ما؟

من کجا و تو کجا؟
من صدا و تو خدا
با توام  درد آشنا
در غریبی آشنا

یاد آن شاعر فرزانه که گفت:
عاشقی یعنی دچار
فکر کنم فکر کنم فکر کنم شدم دچار
به سراغ من اگر می آیی
نرم و آهسته بیایید
مبادا مبادا ترک بردارد


چینی نازک تنهایی من

آخرین آثار رضا صادقی