دانلود آهنگ جدید رضا صادقی پیله

ولی نبو

متن آهنگ ولی نبو
مخواسته که فراموشت کنم ولی نبو
تو سینه م بی تو خاموشت کنم ولی نبو
گپُنِ عاشقانم با نگاهت گله بو
مواسته باغ گل پوشت کنم ولی نبو

نه ادخواست و نه ادواشت که بشت باهم بشیم
اگه موندری شاناواش صدای غم بشیم
تو چشموم خیره بودی و به مت گو اتبری
زیادی هسترم تو لحظه باشه کم بشی

شو تا سحر آسیمه سر پی بهانم
صب تا پسین بی همنشین خراب خُنم
نه راه پس نه راه پیش پر از سوالم
کاش یکی پیدا ببوت بت بگت از حالم

**


گناهم فقط ای هسته که نمخواست غم بگینی
ولی باور منا که عاشقانم کم بگینی
حالا مه موندم و با بی باوریه ای که رفتی
تعجبم از اینه که چطو یادم نکفتی

گذشتی و گذشت از ما دگه حرفی نمندن
ای صدای مه نن یه عمر رفتن که نخندن
هر جا هستی و با هر که خاشی خوشیت دعامن
ولی دست خودم نین که غمت بغض صدامن

شو تا سحر آسیمه سر پی بهانه م
صب تا پسین بی همنشین خراب خُنم
نه راه پس نه راه پیش پر از سوالم
کاش یکی پیدا ببوت بت بگت از حالم

شو تا سحر آسیمه سر پی بهانم
صب تا پسین بی همنشین خراب خُنم
نه راه پس نه راه پیش پر از سوالم
کاش یکی پیدا ببوت بت بگت از حالم

آخرین آثار رضا صادقی