دانلود آهنگ جدید رضا ثقفی به تو برمیگردم

به تو برمیگردم

متن آهنگ به تو برمیگردم
من دوباره به تو برمیگردم به تو که درک من از دنیایی
یه قدم رو به تو بر میدارم یک جهان دور میشم از تنهایی
من دوباره به تو بر میگردم تا به رویای تو دل بسپارم
این عجیبه که هنوزم هر روز به تو احساس عجیبی دارم

رو به تو هر طرفی میچرخم هر قدم خاطره هام یک درده
هر چی جادست توی دنیا با من رو به آغوش تو برمیگرده
خاطرات تو برای یک عمر همه ی زندگی من بوده
تو به هر جا که رسیدی خوش باش مقصد من نرسیدن بوده

**

نقطه آخر قصه هام شو من بدون تو سراسر دردم
از همینجا که ازم برگشتی از همینجا به تو بر میگردم
من دوباره به تو بر میگردم تا به رویای تو دل بسپارم
این عجیبه که هنوزم هر روز به تو احساس عجیبی دارم

رو به تو هر طرفی میچرخم هر قدم خاطره هام یک درده
هر چی جادست توی دنیا با من رو به آغوش تو برمیگرده
خاطرات تو برای یک عمر همه ی زندگی من بوده
تو به هر جا که رسیدی خوش باش مقصد من نرسیدن بوده

آخرین آثار رضا ثقفی