دانلود آهنگ جدید رضا شادکام دشت گندم

دشت گندم

متن آهنگ دشت گندم
چی شد اجاق گریه همدمم شد ی چاردیوار بسته عالمم شد

تو باغ ویرونی و من سرابم بگو کدوم قصه اومد به خوابم

چشام ی مزرعه ست ی دشت گندم ی باغ بارونی بی تبسم

ی پنجره به قاب عکس دنیا ی حس دلسپرده ی تماشا

چشام ی مزرعه ست ی دشت گندم ی باغ بارونی بی تبسم

ی پنجره به قاب عکس دنیا ی حس دلسپرده ی تماشا

منو تو بارونی گریه هاییم منو تو ریشه دار این هواییم

**

چی شد که ریشه هامو از تو کندم من این جهنمو نمیپسندم

چشام ی مزرعه ست ی دشت گندم ی باغ بارونی بی تبسم

ی پنجره به قاب عکس دنیا ی حس دلسپرده ی تماشا

چشام ی مزرعه ست ی دشت گندم چقد دلم برای مردم

در پرده های می تو را خوانده بودم پیش از برآمدن افتاب

همنفس با خاک همسفر با باد

همنفس با خاک همسفر با باد

آخرین آثار رضا شادکام