دانلود آهنگ جدید رضا شهریور دلهره

دلهره

متن آهنگ دلهره
دلهره داره قلبم وای اگه برنگردی آخرین رویام بی تو من تنهام با دل من چه کردی
بی تو دلتنگیامو دست این کوچه دادم آسمان من بی ستاره ماند کی رسی تو به دادم
با من ای کاش درد هجران چون خودت تا نمیکرد کاش دلم را آن نگاهت کاشکی تنها نمیکرد
با من ای کاش درد هجران چون خودت تا نمیکرد کاش دلم را آن نگاهت کاشکی تنها نمیکرد
در تمام من ریشه کردی ای گل نکرده کنارم سایه ام شده خاطرات تو هر کجا پا بذارم
جان به جانم کنی هر چه خواهی کنی کم نمیشی از من سخته دل کندن از تویی که برام ساده بود گذشتن
با من ای کاش درد هجران چون خودت تا نمیکرد کاش دلم را آن نگاهت کاشکی تنها نمیکرد
با من ای کاش درد هجران چون خودت تا نمیکرد کاش دلم را آن نگاهت کاشکی تنها نمیکرد

***

با من ای کاش درد هجران چون خودت تا نمیکرد کاش دلم را آن نگاهت کاشکی تنها نمیکرد
در تمام من ریشه کردی ای گل نکرده کنارم سایه ام شده خاطرات تو هر کجا پا بذارم
جان به جانم کنی هر چه خواهی کنی کم نمیشی از من سخته دل کندن از تویی که برام ساده بود گذشتن
با من ای کاش درد هجران چون خودت تا نمیکرد کاش دلم را آن نگاهت کاشکی تنها نمیکرد
با من ای کاش درد هجران چون خودت تا نمیکرد کاش دلم را آن نگاهت کاشکی تنها نمیکرد

آخرین آثار رضا شهریور