دانلود آهنگ جدید رضا شیری عاشقی یعنی همین

عاشقی یعنی همین

متن آهنگ عاشقی یعنی همین
سختته نفس بکشی

گریه کنی سبکتر بشی

بی دلیل حق داری

که دورتو قفس بکشی

بی گناه گریه کن

هی بگو اه گریه کن…

گریه کن بشین عکس عشقتو ببین

ولی جای گله نیست

عاشقی همین

حق داری بهونه از هر چیزی بگیری

ولی حق نداری بری

بی کسی تمام توئه

لحظه های شور توئه

گریه کن هیچ راهی نیست

که ابر غم رو بوم توئه

بیگناه گریه کن

هی بگو

اه گریه کن

گریه کن بشین عکس عشقتو ببین

ولی جای گله نیست

عاشقی همین

حق داری بهونه از هر چیزی بگیری

ولی حق نداری بری

گریه کن بشین عکس عشقتو ببین

ولی جای گله نیست

عاشقی همین

حق داری بهونه از هر چیزی بگیری

ولی حق نداری بری

**

ولی حق نداری بری

گریه کن بشین عکس عشقتو ببین

ولی جای گله نیست

عاشقی همین

حق داری بهونه از هر چیزی بگیری

ولی حق نداری بری

آخرین آثار رضا شیری