دانلود آهنگ جدید رضا سروش هدف
متن آهنگ هدف
دنبال هدف ضرب تقسیم تو این جتماع باید سر و ته شیم

چشمای باز پای تقدیر قدرتیم اندیشه اندک …

دیگه گذشته مرده و فردا گذشته

***

دنبال هدف ضرب تقسیم تو این جتماع باید سر و ته شیم

چشمای باز پای تقدیر قدرتیم اندیشه اندک …

دیگه گذشته مرده و فردا گذشته

آخرین آثار رضا سروش