دانلود آهنگ جدید رضا یعقوبی سادگی

سادگی

متن آهنگ سادگی
یه روزی هم سفر بودیم منو تو تموم لحظه ها با تو قشنگ بود
یه وقتها هم نتونستیم یکی شیم چه زود از کوره در رفتم چقدر زود
نشستم پای تو از سادگیم بود تو گفتی با منی اما نبودی
منو قابل ندونستی یه عمری میدونستم تو میری باز به زودی
نمیدونم که من خوابم یا بیدار نفهمیدم که این خونه است یا میدون
میون خواب و بیداری خدایا یه ساعت جنگ و دعوا گاهی خندون
نشستم پای تو از سادگیم بود تو گفتی با منی اما نبودی
منو قابل ندونستی یه عمری میدونستم تو میری باز به زودی

***

منو قابل ندونستی یه عمری میدونستم تو میری باز به زودی
نمیدونم که من خوابم یا بیدار نفهمیدم که این خونه است یا میدون
میون خواب و بیداری خدایا یه ساعت جنگ و دعوا گاهی خندون
نشستم پای تو از سادگیم بود تو گفتی با منی اما نبودی
منو قابل ندونستی یه عمری میدونستم تو میری باز به زودی

آخرین آثار رضا یعقوبی