دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی درهم

میترسم از فرار

متن آهنگ میترسم از فرار
باز اومدی و من تنها با حال زار
جنگو شروع نکن روی سرم نبار
آژیر قرمزو روی لبت نکش

هی جیغ تر نزن چند سال آزگار
تو سنگرم خوشم بیرون نکش منو
از جنگ تن به تن میترسم از فرار

میترسم از عذاب موهاتو وا نکن
میپیچه تو تنم این موج انفجار

***

این سرفه های من هی اود میکنه
اون عطر لعنتیت این بوی موندگار
زول میزنی به من از چشمی تفنگ

من مات این نگاه دستت رو تیر بار
خط مقدمو میدون مینو من
جون میدم آخرش تو این همه غبار

لبخند میزنی توی اتاق جنگ
من پرچم سفید من رو به اهتزاز

باز اومدی و من تنها با حال زار
جنگو شروع نکن روی سرم نبار
آژیر قرمزو روی لبت نکش

هی جیغ تر نزن چند سال آزگار
تو سنگرم خوشم بیرون نکش منو
از جنگ تن به تن میترسم از فرار

میترسم از عذاب موهاتو وا نکن
میپیچه تو تنم این موج انفجار

آخرین آثار رضا یزدانی