دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی راز این خونه
متن آهنگ راز این خونه
بی هیچ اسمی میشه عاشق شد – بی هیچ رد آشنا رو خاک

من سالها عاشق شدم بی تو – یه حس بی تفسیر وحشتناک

من عاشق رفتارهای تو – این ترس بی اندازه شیرینم

تو عاشق چیزی که پنهونه – من عاشق چیزی که می بینم

بی هیچ اسمی میشه عاشق شد – جادوی این دلدادگی کم نیست

با عشق و بی تابی مدارا کن – حوای من تقصیر آدم نیست

حس دلتنگیمو بشناس – حس عاشقانه من

راز این خونه سکوته – حرمت سکوت و نشکن

اگه این ترانه هر شب سرشو بدر نکوبه

کی می دونه بی تو بودن – واسه من بده یا خوبه

دور از تو افتادم ولي هر شب – حس می کنم بسیار نزدیکی

خاموش شد فانوس من ای کاش – عادت نمی کردم به تاریکی

بی هیچ اسمی میشه عاشق شد – بی هیچ نامی از تو یا از من

بیدار کن این ترس پنهونو – این عادت هر روزه رو بشکن

بی هیچ اسمی میشه عاشق شد – جادوی این دلدادگی کم نیست

با عشق و بیتابی مدارا کن – حوای من تقصیر آدم نیست

حس دلتنگیمو بشناس – حس عاشقانه من

راز این خونه سکوته – حرمت سکوت و نشکن

اگه این ترانه هر شب سرشو بدر نکوبه

کی می دونه بی تو بودن – واسه من بده یا خوبه

***

بی هیچ اسمی میشه عاشق شد – بی هیچ نامی از تو یا از من

بیدار کن این ترس پنهونو – این عادت هر روزه رو بشکن

بی هیچ اسمی میشه عاشق شد – جادوی این دلدادگی کم نیست

با عشق و بیتابی مدارا کن – حوای من تقصیر آدم نیست

حس دلتنگیمو بشناس – حس عاشقانه من

راز این خونه سکوته – حرمت سکوت و نشکن

اگه این ترانه هر شب سرشو بدر نکوبه

کی می دونه بی تو بودن – واسه من بده یا خوبه

آخرین آثار رضا یزدانی