دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی آدم یه جاهایی رو مجبوره

یخبندونای قطبی چشمات

متن آهنگ یخبندونای قطبی چشمات
یخبندونای ِ قطبی ِ چشمات حرارت ِ دستام و کم کرده

چشمای ِ من ماسیده رو عکسات

از بس تخوابیده ورم کرده

هوا ۴۰درجه تب داره اخبار میگفت آسمون صافه

اما من امشب ابر میسازم

از دود ِ سیگار عطر ِ نسکافه

خونه دلتنگه صندلی خسته ست

کوچه لج کرده

بی تو بن بسته

رادیو دِق کرد قبض ِ رو ِ طاقچه

صداتو روی ِ

تلفن بسته

قرصها که میشم ساعتا خوابن

خودنویس از تو

گریه میسازه

خندتو بردی آینه تب کرده

راهو برگردون

در هنوز بازه

امشب دلم بدجور آشوبه دستای ِ تو

۱۰۰٫سال ازم دورن

تویه دلم یه پادگان سرباز انگار

رختاشونو میشورن

من میزنم بیرون از این خونه

وقتی چراغا

همه خاموشه

وقتی نباشی دیگه هیچ عشقی

پیراهن ِ.تورو

نمی پوشه

خونه دلتنگه صندلی خسته ست

کوچه لج کرده

بی تو بن بسته

رادیو دِق کرد قبض ِ رو ِ طاقچه

صداتو روی ِ

تلفن بسته

قرصها که میشم ساعتا خوابن

خودنویس از تو

گریه میسازه

خندتو بردی آینه تب کرده

راهو برگردون

در هنوز بازه

***

خونه دلتنگه صندلی خسته ست

کوچه لج کرده

بی تو بن بسته

رادیو دِق کرد قبض ِ رو ِ طاقچه

صداتو روی ِ

تلفن بسته

قرصها که میشم ساعتا خوابن

خودنویس از تو

گریه میسازه

خندتو بردی آینه تب کرده

راهو برگردون

در هنوز بازه

آخرین آثار رضا یزدانی